Khóa học IELTS

Lộ trình học IELTS cam kết 7.0+

 • Cá nhân hóa nội dung và lộ trình học cho từng học viên
 • Lộ trình học tối ưu thời gian, đạt điểm tối đa
 • Cam kết đầu ra bằng văn bản
Đăng ký ngay !

Các khoá học IELTS tại CLC

Khóa học IELTS tại CLC được thiết kế độc quyền bởi đội ngũ giáo viên tinh hoa, cập nhật kiến thức gần nhất với đề thi thực tế, được điều chỉnh phù hợp với năng lực và mục tiêu của từng học viên.

Khoá học IELTS Cá Nhân Hóa 1-1

 • Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra
 • 100% thời gian trên lớp là của bạn
 • Tiết kiệm GẤP 2 lần thời gian học IELTS của bạn
Tìm hiểu thêm

Khoá học IELTS Pre-foundation (0-3.0 IELTS)

 • Dành riêng cho các bạn mới bắt đầu
 • Cam kết đầu ra 3.0 IELTS trong 20 buổi
 • Củng cố lại thành tố ngôn ngữ: Từ vựng, ngữ pháp, phát âm
Tìm hiểu thêm

Khoá học IELTS Foundation (3.0-4.0 IELTS)

 • Thời gian: 22 buổi
 • Cam kết từ 3.0 lên 4.0 IELTS bằng văn bản pháp lý
 • Xây nền tảng ứng dụng thành tố ngôn ngữ trong kĩ năng tiếng Anh
Tìm hiểu thêm

Khoá học IELTS Kick off (4.0-5.0 IELTS)

 • Thời gian: 26 buổi
 • Cam kết đầu ra 5.0 IELTS bằng văn bản pháp lý
 • Làm quen bài thi IELTS ở mức độ kĩ thuật nhỏ trong 4 kĩ năng
Tìm hiểu thêm

Khoá học IELTS Prep (5.0-6.0 IELTS)

 • Thời gian: 28 buổi
 • Cam kết đầu ra ít nhất 6.0 IELTS bằng văn bản pháp lý
 • Luyện tập bài thi IELTS theo chuyên đề kĩ năng toàn diện
Tìm hiểu thêm

Khoá học IELTS Hike-up (6.0-6.5/7.0 IELTS)

 • Thời gian: 25 buổi
 • Cam kết đầu ra ít nhất 6.5 IELTS, 7.0 IELTS bằng văn bản pháp lý
 • Luyện thi IELTS chuyên sâu theo kĩ năng và chủ điểm
Tìm hiểu thêm

Khoá học IELTS Luyện đề (Tăng từ 0.5-1.0 IELTS)

 • Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score
 • Thiết kế riêng cho các bạn cần thi gấp
 • Gói gọn trong vòng 12 buổi học
 • Luyện thi IELTS chuyên sâu theo đề thi thực tế
Tìm hiểu thêm

Chi tiết chương trình học

Chương trình học tại IELTS CLC được thiết kế chuyên biệt theo từng đối tượng và nhu cầu học tập. Đảm bảo phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ khác nhau.
Đối tượng học viên
 • Dành riêng cho các bạn mới bắt đầu làm quen với IELTS
 • Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc gần như không còn nhớ kiến thức
 • Khung chương trình chung: 20 buổi / 40 giờ 
 • Lộ trình có thể được điều chỉnh phù hợp cho từng học viên
 • Xây dựng lại nền tảng Tiếng Anh cơ bản
 • Củng cố lại thành tố ngôn ngữ: Từ vựng, ngữ pháp, phát âm
 • Hình thành phản xạ ngôn ngữ và áp dụng cơ bản các kỹ năng 
 • Cam kết đầu ra 3.0 IELTS trong 20 buổi
Đối tượng học viên
 • Các bạn chưa tiếp xúc với các kỹ năng trong bài thi IELTS 
 • Kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh chưa chắc chắn
 • Khung chương trình chung: 22 buổi / 44 giờ học
 • Lộ trình có thể được điều chỉnh phù hợp cho từng học viên
 • Xây nền tảng ứng dụng thành tố ngôn ngữ tiếng Anh: từ vựng, ngữ pháp, phát âm
 • Có kỹ năng giải quyết các dạng bài cơ bản
 • Cam kết từ 3.0 lên 4.0 IELTS bằng văn bản pháp lý
Đối tượng học viên
 • Các bạn đã có nền tảng Tiếng Anh căn bản
 • Các bạn đã làm quen với kỹ năng IELTS
 • Khung chương trình chung: 26 buổi / 52 giờ học
 • Lộ trình có thể được điều chỉnh phù hợp cho từng học viên
 • Làm quen bài thi IELTS ở mức độ kĩ thuật nhỏ trong 4 kĩ năng
 • Nắm vững lại các chủ điểm ngữ pháp cần thiết cho việc Nói/Viết trong IELTS
 • Cam kết đầu ra 5.0 IELST bằng văn bản pháp lý
Đối tượng học viên
 • Các bạn đã có kiến thức và kỹ năng căn bản về bài thi IELTS
 • Các bạn cần tập trung trau dồi kỹ năng chuyên sâu 
 • Khung chương trình chung: 28 buổi / 56 giờ học
 • Lộ trình có thể được điều chỉnh phù hợp cho từng học viên
 • Luyện tập toàn diện kỹ năng làm bài thi IELTS theo chuyên đề
 • Thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 
 • Cam kết đầu ra ít nhất 6.0 IELTS bằng văn bản pháp lý
Đối tượng học viên
 • Các bạn đã nắm vững kiến thức nền tảng của IELTS
 • Các bạn đặt mục tiêu nâng cao mức điểm IELTS, cần bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên sâu
 • Khung chương trình chung: 25 buổi / 50 giờ học
 • Lộ trình có thể được điều chỉnh phù hợp cho từng học viên
 • Nắm vững kiến thức chuyên sâu cho từng kỹ năng trong IELTS
 • Thành thạo các kỹ năng nói và viết ở mức độ ứng dụng cao
 • Cam kết đầu ra ít nhất 6.5 IELTS, 7.0 IELTS bằng văn bản pháp lý
Đối tượng học viên
 • Các bạn cần luyện tập kỹ năng để tăng band trong thời gian gần thi
 • Khóa học thiết kế riêng cho các bạn cần thi gấp
 • Khóa học gói gọn trong vòng 12 buổi học / 24 giờ học 
 • Lộ trình có thể được điều chỉnh phù hợp cho từng học viên
 • Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score
 • Thành thạo kỹ năng từng dạng bài theo chuyên đề 
 • Luyện tập phản xạ với đề thi IELTS
Học Viên Clc

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Miễn phí

  Form
  1